Care4farm | Udfordringer med tørring og køling af årets høst
16154
post-template-default,single,single-post,postid-16154,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Udfordringer med tørring og køling af årets høst

Udfordringer med tørring og køling af årets høst

Den nylig overståede høst, hvor man måtte snyde sig ud at tærske mellem bygerne, giver udfordringer i mange lader og siloer.

Meget korn ligger lige nu med en vandprocent og temperature hvor kvaliteten hurtig forringes. For at bevare kvaliteten er det vigtigt at få sat gang i tørringen.

Planlager og silo uden omrører.

Korn på planlager tilsættes 4-6 grader Celsius til udetemperaturen. Herved sænkes den relative luftfugtighed med 20- 30 procent. For hver grad temperature hæves sænkes den relative luftfugtighed med 5 procent. Hæves temperaturen herover vil der dannes kondens i toppen af afgrødelageret.

Trådløs overvågning af planlagre

Tørringen begynder nedefra og bevæger sig opefter for til slut at tørre toppen af afgrødelageret. Vil man se hvor langt tørringen er fremskedet skal man derfor tage prøver i forskellige højder. Konstaterer man vandprocenter over det ideelle i toppen af afgrøden og forøger varmetilsætningen begynder en ny tørreprocess nedefra. Hav derfor tålmodighed og til tørrezonen er gennem hele bunken.

 

Silo med omrører.

I siloer med omrøreranlæg sørger dette for, at der ikke dannes kondens i toppen. Derfor kan man i disse siloer tilføre til 10 – 15 grader i forhold til udetemperaturen. Men ikke så meget at det går ud over spireevnen. D.v.s. max 35 grader i hovedkanalen

Trådløs temperaturovervågning til stålsiloer

Køling

Når afgrøden er færdigtørret er det vigtigt at afkøle afgrøden, da især kornsnudebiller opformerer sig under høje temperaturer – også selv om vandprocenten er lav. Sørg derfor for at køle afgrøden når udetemperaturen er min 4 grader Celsius lavere end i afgrøden og gerne mere. Især i lagre med meget luftmodstand – læs ukrudt, insekter og æg – kræver ofte en højere differenstemperatur for at nedkøle afgrøden.

 

Hvis man er i tvivl om differenstemperatur og effekt kan det overvåges med eksempelvis trådløse løsninger, der dels kan varsle tilstrækkelig differenstemperatur på mobil og PC samt dokumentere temperaturudviklingen i afgrøden.